Välkommen till Takinformation.se

Oavsett om du är fastighetsägare, arbetsgivare eller någon som ska beträda och arbeta på ett tak så är vår ambition att informationen som finns här ska bistå er i ert arbete. Vi vill att du som fastighetsägare ska känna dig trygg med att du följer Plan- och Bygglagen, att du som arbetsgivare ska känna dig trygg med att du följer Arbetsmiljölagen, och att du som ska beträda taket faktiskt kan känna dig trygg med att taksäkerheten är besiktad och genomgången. 

När vi utför en taköversyn och besiktning av taksäkerhet så upprättar vi alltid en takplanritning. På ritningen markerar vi de eventuella brister som finns och de sammanställs även i ett protokoll med tillhörande fotobilaga. När vårt uppdrag är slutfört, så sätter vi upp en objektsspecifik skylt vid utstigningsstället som samlar all information. På skylten finns även information om när senaste besiktningen är utförd och följer du länken i QR koden så hamnar du på en sida där all ovanstående information finns samlad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Takinformation.se 

Oavsett om du är fastighetsägare, arbetsgivare eller någon som ska beträda och arbeta på ett tak så är vår ambition att informationen som finns här ska bistå er i ert arbete. Vi vill att du som fastighetsägare ska känna dig trygg med att du följer Plan- och Bygglagen, att du som arbetsgivare ska känna dig trygg med att du följer Arbetsmiljölagen, och att du som ska beträda taket faktiskt kan känna dig trygg med att taksäkerheten är besiktad och genomgången.